Budynek centrum kultury w Katowicach

Konkurs na przebudowę i rozbudowę budynku

przy ul. Wiosny Ludów w Katowicach

Zamawiający:

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Katowice

Dane techniczne:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

NA PRZEBUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I ZMIANĘ FUNKCJI UŻYTKOWEJ

NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY WIOSNY LUDÓW 5 W KATOWICACH

Katowice 2012r.

Autorzy projektu:

arch. Piotr Jasiński

arch. Maciej Józefiak

powierzchnia użytkowa:kubatura:

1 895 m2

12 060 m3

Plansze konkursowe:

Wróć do projektów