Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Konkurs na budynek Wydziału Chemii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyróżnienie honorowe

Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Poznań

Dane techniczne:
Projektant generalny/Architektura

STABIL Sp. z o.o.

Współpraca w projekcie architektury

arch. Piotr Jasiński

Pow. użytkowa:

29 930 m²

Plansze konkursowe:

Wróć do projektów